Yoga

  •  १७ वर्षाखालील मुले 
  • १७ वर्षाखालील मुली
  • १४ वर्षाखालील मुले  तालुकास्तरीय योगासन स्पर्धेत  विजयी सर्व विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड