Kho-Kho

Academic Year 2022 -23

१७ वर्षाखालील मुले संघ तालुकास्तरीय खो-खो स्पर्धेत विजयी  : जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड


१७ वर्षाखालील मुली संघ तालुकास्तरीय खो-खो स्पर्धेत विजयी  : जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड