G.K. Olympiad Exam

Year – 2015

Student Name Achievement
Lugade Akash Deepak Gold Medal
Sonawane Nilesh Ganesh Gold Medal
Mathane Jaydeep Dinkar Silver Medal
Mathane Ruturaj Sunil Silver Medal
Desai Mandar Shankar Silver Medal
Kadam Vaishnavi Avinash Silver Medal
More Shubham Nandkumar Silver Medal
Gaikwad Vipul Vijay Silver Medal
Dongale Avinash Nanaso Silver Medal
Kharade Abhijeet Ashok Silver Medal
Gavhane Atharv Ashok Bronze Medal
Bhise Vaibhav Mahipati Bronze Medal
Topale Vikas Suryakant Bronze Medal
Mathane Sameer Suresh Bronze Medal
Lohar Vishwajit Vasant Bronze Medal