शिवांजली शिक्षण संस्थेच्या इंग्लिश मिडियम स्कूल ची वार्षिक शैक्षणिक सहल संपन्न