शिवांजली शिक्षण संस्थेच्या इंग्लिश मिडीयम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय हिंदी बाह्य परीक्षेसाठी निवड

शिवांजली शिक्षण संस्थेच्या इंग्लिश मिडीयम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय हिंदी बाह्य परीक्षेसाठी  निवड